Ewa Baniecka

Ewa Baniecka

Nauczyciel Jogi

Instruktorka Hatha Yoga oraz Kundalini Yoga Wykładowczyni akademicka, pisarka i aktywistka społeczna.

 

Przedstawienie nauczyciela

Zdrowie w Twoich rękach

Instruktorka Rekreacji Ruchowej o specjalności Hatha Joga oraz Kundalini Yoga

Choć instruktorką rekreacji jestem od kilku lat, to joga towarzyszy mi od dawna. Po prostu z życiowej pasji uczyniłam zawód, kształcąc się na instruktorkę rekreacji ruchowej ze specjalnością hatha joga pod akademickim kierunkiem prof. Janusza Szopy, a następnie na instruktorkę kundalini jogi pod kierunkiem nauczyciela z Włoch Sadhany Singha, ucznia słynnego mistrza Yogi Bhajana. Zajęcia prowadzę dość intensywnie, przeplatając klasyczną hatha jogę z elementami jogi kundalini.

Z pierwszego, nadal uprawianego, zawodu jestem wykładowczynią, stąd moja spora wiedza, a także komunikatywność i dobry kontakt z ludźmi.

Obecnie prowadzę zajęcia jogi siedem dni w tygodniu w wielu różnych miejscach, zarówno dla grup kameralnych, jak i fitnessowych, gromadzących nawet ponad 30 osób.

Moja najbardziej charakterystyczna cecha to wszechstronność: jestem nie tylko joginką, ale także certyfikowaną masażystką metodą Jivaka Body&Mind (certyfikat 8. stopnia), buddystką zen (prowadzę od kilku lat autorskie warsztaty medytacyjne pod hasłem „praca z intuicją”); jestem też redaktorką, pisarką i aktywistką społeczną, a z pierwszego zawodu wykładowczynią akademicką z tytułem doktora nauk humanistycznych – obecnie prowadzę zajęcia na kulturoznawstwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Indywidualne Konsultacje