Dom

jest jak jest

  1. Bhakti Shala to dom praktyki rozumianej holistycznie jako przestrzeń samopoznania i odkrywania siebie poprzez nasze metody pracy. Nasz ‚dom’ dalej nazywamy Szkołą.
  2. Szkoła powstała z misją szerzenia Jogi i Tantry w sposób autentyczny jako technik wykraczających poza zjawiska cielesne. Wierzymy, że praktyka rozpoczyna się tam, gdzie poszerzona zostaje świadomość – ciała, umysłu, emocji czy ducha.
  3. Szkoła to niedogmatyczna przestrzeń rozwoju, otwarta dla każdego – niezależnie od wyznania, tradycji, płci, orientacji. Atmosferę miejsca tworzą nauczyciele, uczniowie i pracownicy biurowi, którzy tworzą zbiorowość (sangha).
  4. Osoby zdrowe mogą uczęszczać na zajęcia regularne oraz kursy, osoby ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi mogą uczęszczać na praktyki specjalistyczne (relaksacyjne, medytacyjne i terapeutyczne) przy wcześniejszej konsultacji z rezydentem.
1. Nasza praca wykracza poza granice ciała, będąc poszerzeniem świadomości musi dotyczyć całego człowieka – ciała, umysłu i wnętrza. Przez praktykę rozumiemy narzędzia i techniki prowadzące do naturalnego dla człowieka stanu pełni zdrowia i równowagi. Należy więc uściślić na samym początku, że uczeń posiada wrodzoną mądrość, uważność i obecność, a zadaniem nauczyciela jest bycie facylitatorem – czyli osobą, która zapewnia atmosferę i metody sprzyjające dotarciu do swojego wnętrza.
2. Na pełną praktykę składają się pozycje ciała (asana), techniki oddechowe (pranayama), pozycje dłoni (mudra), punkty skupienia wzroku (drishti), zamki w ciele (bandhas). Pozycje te, działając na poziomie ciała i umysłu, wpływają na poprawę jakości życia.
3. Celem powyższych technik jest przygotowanie człowieka do praktyk relaksacyjnych, internalizacji zmysłów (pratyahara), koncentracji i uważności (dharana) i medytacyjnych (dhyana).
4. Praktyka zawiera również elementy nauczania moralności i etyki w świetle praktyki jogi (yama, niyama), których celem jest uproszczenie życia poprzez zrozumienie i przyswojenie tychże zasad:
yama – uniwersalne zasady wewnętrznej spójności: niekrzywdzenie (ahimsa), prawda (satya), niekradnięcie (asteya), powściągliwość (brahmacarya), brak chciwości (aparigraha)
niyama – wewnętrzna dyscyplina i samoobserwacja: czystość (śauca), zadowolenie (santosha), głęboka wewnętrzna praca (tapas), zgłębianie wiedzy (svadhyaya), oddanie (iśvara pranidhana)

W swojej obecnej formie Bhakti Shala istnieje jako przestrzeń od 1. stycznia 2018 roku, projekt ‚domu’ powstał natomiast już w 2010 roku. Przechodząc przez cykl przeistoczeń, goszcząc w różnych miastach na świecie w formie regularnej, warsztatowej czasem jako edukacja nauczycieli jogi zatrzymaliśmy się w Gdańsku.

Dom został wyremontowany i urządzony przez uczniów, co ukazuje siłę sanghi (społeczności) i współodpowiedzialność za tworzenie przestrzeni bezpiecznego rozwoju i poszerzenia świadomości.

Nie zaprzedam Prawdy za żadne pieniądze.

Człowiek nie jest ciałem, lecz ciało jest częścią człowieka,

Praktyka nie jest asaną, asana jest kroplą w morzu praktyki.

Jestem pełnią i obecnością.

Otwieram się na wiatr zmian, płynący z poznania,
nieskończony potencjał mojego istnienia,
Bo jestem Tym, Kim Jestem

– obejmuję siebie i w pełni przyjmuję.

Biorę Ciebie, Życie, z wszystkimi doświadczeniami,
Z mocą i niemocą,
w zdrowiu i w chorobie,
w szczęściu i nieszczęściu,
na dobre i na złe.

Ślubuję sobie wierność, że nie opuszczę siebie aż do śmierci.

Hari Om Tat Sat – taka jest prawda.